6 iunie, ziua mondială de combatere a contrafacerii

60 de miliarde EUR se pierd în fiecare an în Uniunea Europeană din cauza contrafacerilor din 13 sectoare economice majore.
Noile cercetări efectuate de Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (EUIPO) arată că, în fiecare an, în 13 sectoare economice se pierd 60 de miliarde EUR din cauza contrafacerilor. În ultimii 5 ani, EUIPO a monitorizat costul economic al contrafacerii în sectoare cunoscute ca fiind vulnerabile la încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală (DPI). La ora actuală, cifrele indică faptul că pierderile anuale directe din aceste sectoare se ridică la 60 de miliarde EUR, ceea ce reprezintă 7,5 % din vânzările realizate în sectoarele respective, ca rezultat al prezenței produselor falsificate pe piață. Pierderile acumulate sunt echivalente cu 116 EUR anual pe cap de cetățean al UE. De asemenea, în aceste sectoare se pierd în mod direct 434 000 de locuri de muncă, deoarece producătorii legitimi fabrică mai puține produse decât ar realiza în absența contrafacerii și, în consecință, angajează mai puțini lucrători.
În România cele 13 sectoare pierd anual 22,5 % din vânzările directe – echivalent cu aproximativ 1,64 miliarde EUR (7,3 miliarde RON) sau cu 83 EUR (367 RON) anual pe cap de locuitor. Cele 13 sectoare studiate sunt: produse cosmetice și de îngrijire personală; îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii; articole sportive; jucării și jocuri; bijuterii și ceasuri; genți de mână și de voiaj; muzică înregistrată; băuturi alcoolice și vin; produse farmaceutice; pesticide; telefoane inteligente; baterii și anvelope. Aceste cifre reprezintă o parte a unui ciclu de cercetări efectuate de EUIPO în ultimii 5 ani și publicate pentru prima dată într-un singur raport. Raportul de sinteză publicat reunește și cercetările privind contribuția proprietății intelectuale la economia UE și costul contrafacerii și al pirateriei pentru comerțul internațional. De asemenea, raportul sintetizează acțiunile întreprinse de organismele naționale, regionale și internaționale
pentru combaterea încălcării drepturilor de proprietate intelectuală. Directorul executiv al EUIPO, António Campinos, a afirmat următoarele: În ultimii 5 ani, rapoartele și cercetările noastre au oferit, pentru prima dată, o imagine cuprinzătoare a impactului economic pe care îl au contrafacerea și pirateria asupra economiei UE și asupra creării de locuri de muncă, precum și informații cu privire la modurile în care sunt încălcate drepturile de proprietate intelectuală. Pe parcursul cercetărilor s-a prezentat și contribuția pozitivă pe care o are proprietatea intelectuală în domeniul ocupării forței de muncă și al creșterii economice.

EUIPO este o agenție descentralizată a Uniunii Europene cu sediul la Alicante, în Spania. Agenția gestionează înregistrarea mărcilor Uniunii Europene (mărcile UE) și a desenelor și modelelor industriale comunitare (DMIC), care garantează protecție pentru drepturile de proprietate intelectuală în toate statele membre ale UE. EUIPOdesfășoară și activități de cooperare cu oficiile naționale și regionale pentru proprietate intelectuală din UE. EUIPO organizează Premiile DesignEuropa. Observatorul European al Încălcărilor Drepturilor de Proprietate Intelectuală a fost înființat în 2009 pentru a sprijini protejarea și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și pentru a contribui la combaterea amenințării crescânde pe care o reprezintă încălcările proprietății intelectuale în Europa. Observatorul a fost transferat la EUIPO la 5 iunie 2012 prin Regulamentul (UE) nr. 386/2012 al Parlamentului European și al Consiliului.

Sursa: http://euipo.europa.eu/

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *